รายละเอียดประกาศราคากลาง #68

รหัส68
เลขที่เอกสารศธ0518.09/พ.ทร.179.1
คำอธิบายประกาศราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2558 และสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
Files1431397685.ราคากลางลงทะเบียนภูมิภาค0001.pdf
ราคากลาง115500.00
วันที่ประกาศ16-03-2015
ชื่อโครงการพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2558 และสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
วงเงินงบประมาณ115500.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล