รายละเอียดประกาศราคากลาง #69

รหัส69
เลขที่เอกสารศธ 0518.09/191.1
คำอธิบายประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องสแกนภาพจากฟิล์มไมโครฟิล์ม
Files1432525032.ราคากลางเครื่องสแกนภาพ0001.pdf
ราคากลาง650000.00
วันที่ประกาศ22-05-2015
ชื่อโครงการสอบราคาจัดซื้อเครื่องสแกนภาพจากฟิล์มไมโครฟิล์ม พร้อมอุปกรณ์
วงเงินงบประมาณ650000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล