รายละเอียดประกาศราคากลาง #7

รหัส7
เลขที่เอกสารงด685/57
คำอธิบายซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของสำนักบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
Files1412254746.scan ปรับปรุงความเสี่ยง0001.pdf
ราคากลาง232900.00
วันที่ประกาศ26-06-2014
ชื่อโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของสำนักบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
วงเงินงบประมาณ232900.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง