รายละเอียดประกาศราคากลาง #71

รหัส71
เลขที่เอกสารรปม./58
คำอธิบายจ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หัวหมาก รุ่นที่ 7
Files1432699861.จ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูท หัวหมาก.pdf
ราคากลาง399000.00
วันที่ประกาศ17-11-2014
ชื่อโครงการจ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หัวหมาก รุ่นที่ 7
วงเงินงบประมาณ425600.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง