รายละเอียดประกาศราคากลาง #73

รหัส73
เลขที่เอกสารศธ0518.09/พ.ทร.150.1
คำอธิบายประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Files1433750783.ราคากลางแผ่นพับ0001.pdf
ราคากลาง179760.00
วันที่ประกาศ17-03-2015
ชื่อโครงการจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วงเงินงบประมาณ179760.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล