รายละเอียดประกาศราคากลาง #74

รหัส74
เลขที่เอกสารศธ0518.09/พ.ทร.108.1
คำอธิบายประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ สมัครสอบส่วนภูมิภาคและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ม.ร.๑) และบัตรประจำตัวนักศึกษาชั่วคราว
Files1434097392.ราคากลาง ม.ร.1 ภูมิภาค0001.pdf
ราคากลาง890000.00
วันที่ประกาศ27-01-2015
ชื่อโครงการจ้างพิมพ์ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ สมัครสอบส่วนภูมิภาคและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ม.ร.๑) จำนวน ๒๔,๐๐๐ เล่ม, บัตรประจำตัวนักศึกษาชั่วคราว จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น
วงเงินงบประมาณ890000.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล