รายละเอียดประกาศราคากลาง #75

รหัส75
เลขที่เอกสารกผ (ผ) ๑๕๘/๒๕๕๘
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน
Files1434419663.scanราคากลางปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น 8.pdf
ราคากลาง4977600.00
วันที่ประกาศ19-05-2015
ชื่อโครงการปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน
วงเงินงบประมาณ4995000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง