รายละเอียดประกาศราคากลาง #79

รหัส79
เลขที่เอกสารงด.509/58
คำอธิบายราคากลางจัดซื้อรถโดยสารขนาด12ที่นั่ง หลังคาสูง(ดีเซล) จำนวน1คัน
Files1435656484.ราคากลางซื้อรถโดยสาร12ที่นั่ง(ดีเซล).pdf
ราคากลาง1294000.00
วันที่ประกาศ26-12-2014
ชื่อโครงการซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
วงเงินงบประมาณ1232400.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง