รายละเอียดประกาศราคากลาง #8

รหัส8
เลขที่เอกสารงด.684/57
คำอธิบายซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
Files1412307231.risk0001.pdf
ราคากลาง232900.00
วันที่ประกาศ24-06-2014
ชื่อโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
วงเงินงบประมาณ232900.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง