รายละเอียดประกาศราคากลาง #85

รหัส85
เลขที่เอกสารศธ0518.09/พ.ทร.265.1
คำอธิบายราคากลางจ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร
Files1436759198.ราคากลางพิมพ์ใบปริญญาบัตร0001.pdf
ราคากลาง194740.00
วันที่ประกาศ30-06-2015
ชื่อโครงการจ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร
วงเงินงบประมาณ194740.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล