รายละเอียดประกาศราคากลาง #88

รหัส88
เลขที่เอกสารกน.15/2558
คำอธิบายราคากลางจัดซื้อชุดวอร์มสำหรับนักกีฬา
Files1438056849.ราคากลาง0001.pdf
ราคากลาง309600.00
วันที่ประกาศ05-01-2015
ชื่อโครงการการแข็งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จัดซื้อชุดวอร์ม
วงเงินงบประมาณ309600.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา