รายละเอียดประกาศราคากลาง #89

รหัส89
เลขที่เอกสารพิเศษ/๒๕๕๘
คำอธิบายเตียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ (เช่ารถบัส)
Files1439281281.เตรียมตัวเกษียณอายุราชการ (เช่ารถบัส).pdf
ราคากลาง135000.00
วันที่ประกาศ23-04-2015
ชื่อโครงการโครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ค่าเช่ารถบัส
วงเงินงบประมาณ817740.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง