รายละเอียดประกาศราคากลาง #9

รหัส9
เลขที่เอกสารงด.ร.10/57
คำอธิบายจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ 32 แห่ง
Files1413282252.scanทำความสะอาด20001.pdf
ราคากลาง87320579.64
วันที่ประกาศ26-09-2014
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ 32 แห่ง
วงเงินงบประมาณ82700000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง