รายละเอียดประกาศราคากลาง #92

รหัส92
เลขที่เอกสารศธ0518.09/พ.ทร.161.1
คำอธิบายประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ใบรับรองสภาฯ ภาษาไทย
Files1440122380.ราคากลางใบรับรอง0001.pdf
ราคากลาง160500.00
วันที่ประกาศ27-02-2015
ชื่อโครงการจ้างพิมพ์ใบรับรองสภาฯ ภาษาไทย จำนวน 20,000 แผ่น
วงเงินงบประมาณ160500.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล