รายละเอียดประกาศราคากลาง #93

รหัส93
เลขที่เอกสารงด.1381/58
คำอธิบายร่างขอบเขตของงาน(TOR)และราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับงานปรับปรุงโรงอาหารถาวรเป็นห้องอ่านหนังสือ รายการที่ 1 โต๊ะพับอเนกประสงค์แบบขาเหล็กพ่นสี ขนาดกว้าง 0.60 m. ยาว1.50 m. สูง 0.75 m. จำนวน 192 ตัว
Files1441004504.TOR ราคากลาง โต๊ะอเนกประสงค์ ห้องอ่านหนังสือ.pdf
ราคากลาง225984.00
วันที่ประกาศ13-08-2015
ชื่อโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับงานปรับปรุงโรงอาหารถาวรเป็นห้องอ่านหนังสือ รายการที่ 1 โต๊ะพับอเนกประสงค์แบบขาเหล็กพ่นสี ขนาดกว้าง 0.60 m. ยาว1.50 m. สูง 0.75 m. จำนวน 192 ตัว
วงเงินงบประมาณ225984.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง