รายละเอียดประกาศราคากลาง #96

รหัส96
เลขที่เอกสารศธ ๐๕๑๘.๐๕/๒๔๔๔
คำอธิบายราคากลางซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพดิจิตอลและระบบเสียงพร้อมติดตั้ง อาคารคณะรัฐศาสตร์ใหม่ ๑๒ ชั้น ๑ ระบบ
Files1441955549.ราคากลางรศ.pdf
ราคากลาง35946600.00
วันที่ประกาศ14-08-2015
ชื่อโครงการซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพดิจิตอลและระบบเสียงพร้อมติดตั้ง อาคารคณะรัฐศาสตร์ใหม่ ๑๒ ชั้น ๑ ระบบ
วงเงินงบประมาณ35946600.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง