รายละเอียดประกาศราคากลาง #97

รหัส97
เลขที่เอกสารกผ (ผ)923/2558
คำอธิบายราคากลางงานก่อสร้างแท่นประดิษฐสถานพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและแบบภูมิทัศน์ สาขาวิทยฯ จังหวัดพังงา (เพิ่มเติม)
Files1441965037.2015-09-11-16-30-52-01.pdf
ราคากลาง2013000.00
วันที่ประกาศ20-08-2015
ชื่อโครงการงานก่อสร้างแท่นประดิษฐสถานพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและแบบภูมิทัศน์ สาขาวิทยฯ จังหวัดพังงา (เพิ่มเติม)
วงเงินงบประมาณ2091000.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง