รายละเอียดประกาศราคากลาง #98

รหัส98
เลขที่เอกสารศธ 0518.35/2633
คำอธิบายขออนุมัติกำหนดราคากลางจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบดรัมโมเวอร์และเครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง
Files1442378298.ราคากลางเครื่องตัดหญ้าแบบดรัมโมเวอร์.pdf
ราคากลาง450000.00
วันที่ประกาศ16-09-2015
ชื่อโครงการซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบดรัมโมเวอร์และเครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง
วงเงินงบประมาณ450000.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน