รายละเอียดประกาศราคากลาง #99

รหัส99
เลขที่เอกสารศธ 0518.35/2634
คำอธิบายขออนุมัติกำหนดราคากลางจัดซื้อเครื่องผสมอาหาร เครื่องสับหญ้า เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
Files1442380039.ราคากลางเครื่องผสมอาหาร.pdf
ราคากลาง463310.00
วันที่ประกาศ16-09-2015
ชื่อโครงการซื้อเครื่องผสมอาหาร เครื่องสับหญ้า เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
วงเงินงบประมาณ463310.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน