โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 81-90 of 888 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
309งานผ้าม่าน อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช315000.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
433งานรื้อถอน และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องที่ ๑ และเครื่องที่ ๒ อาคารสำนักพิมพ์5000000.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
465งานรื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐๐ เควีเอ อาคารสำนักหอสมุดกลาง โดยวิธีกรณีพิเศษ2000000.00ระหว่างดำเนินการกองคลัง
311งานห้องสมุดคณะธุรกิจบริการ923200.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
885จัดจ้างงานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุมและห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน736372.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
851จัดจ้างทำความสะอาดผ้าม่านห้องสโมสรอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน 40000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
849จัดจ้างทำความสะอาดผ้าม่านอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน 450000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
850จัดจ้างทำความสะอาดผ้าม่านอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน 450000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
876จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 48 อัน6000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
875จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 72 อัน12000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง