แสดงโครงการ #1004

รหัสโครงการ1004
ชื่อโครงการซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ
วงเงินงบประมาณ15000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.217
คำอธิบายซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ
วันที่ประกาศ31-05-2024
Files1717752830.31052567.pdf