แสดงโครงการ #114

รหัสโครงการ114
ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียน ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู
วงเงินงบประมาณ2277600.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารงด.๑๒๖๑/๕๘
คำอธิบายประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียน ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ประกาศ22-07-2015
Files1437552267.scan_ร่าง TOR.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสารพิเศษ/๒๕๕๘
คำอธิบายจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียน ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ประกาศ10-08-2015
Files1439282408.scan_0001 ประกาศ.pdf