แสดงโครงการ #135

รหัสโครงการ135
ชื่อโครงการปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน
วงเงินงบประมาณ4995000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารงด.๑๕๓๙/๕๘
คำอธิบายขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) ปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน
วันที่ประกาศ28-08-2015
Files1441009377.ร่าง tor งานปรับปรุงห้องเรียนฯ.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารกผ (ผ) ๑๑๙๐/๒๕๕๘
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน
ราคากลาง5000000.00
วันที่ประกาศ11-08-2015
Files1441615524.ราคากลางปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัยฯ -๒.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสาร๒๘/๒๕๕๘
คำอธิบายประกาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ07-09-2015
Files1441617223.scan_ประกาศจ้างปรับปรุงห้องเรียน ท่าชัย.pdf

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารงด.ร. ๖๒/๒๕๕๘
คำอธิบายรายงานผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน
วันที่ประกาศ24-09-2015
Files1444791233.scan_รายงานผลท่าชัย.pdf