แสดงโครงการ #138

รหัสโครงการ138
ชื่อโครงการงานปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นห้องทำงานรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๒
วงเงินงบประมาณ346000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะยกเลิก

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารงด.1557/58
คำอธิบายร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นห้องทำงานรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๒
วันที่ประกาศ31-08-2015
Files1441092890.Scan_ร่างTORงานปรับปรุงพื้นห้องรอง.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารกผ (ผ) ๑๑๐๒/๒๕๕๘
คำอธิบายราคากลางงานปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นห้องทำงานรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๒
ราคากลาง346000.00
วันที่ประกาศ01-01-1970
Files1441093301.scan_ราคากลางงานปรับปรุงพื้นห้องรองฯ.pdf