แสดงโครงการ #166

รหัสโครงการ166
ชื่อโครงการปรับปรุงห้องอ่านหนังสือและลงทะเบียนของนักศึกษา อาคารเวียงคำ ชั้น 1
วงเงินงบประมาณ3398280.00
วิธิจัดหาสอบราคา
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารพิเศษ
คำอธิบายปรับปรุงห้องอ่านหนังสือและลงทะเบียนของนักศึกษา อาคารเวียงคำ ชั้น 1
วันที่ประกาศ18-11-2015
Files1447212141.TOR.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสาร7/2559
คำอธิบายจ้างปรับปรุงห้องอ่านหนังสือและลงทะเบียนของนักศึกษา อาคารเวียงคำ ชั้น ๑
วันที่ประกาศ03-12-2015
Files1471593357.air.pdf