แสดงโครงการ #224

รหัสโครงการ224
ชื่อโครงการงานปูพื้นสนามโรงพลศึกษา (ยิมเนเซี่ยม ๒)
วงเงินงบประมาณ2032800.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารงด.๔๑๔/๕๙
คำอธิบายงานปูพื้นสนามโรงพลศึกษา (ยิมเนเซี่ยม ๒)
วันที่ประกาศ07-04-2016
Files1461204353.TOR ปูพื้น ยิม2.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารกผ (ผ)๕๗๕/๒๕๕๙
คำอธิบายงานปูพื้นสนามโรงพลศึกษา (ยิมเนเซี่ยม ๒)
ราคากลาง2022000.00
วันที่ประกาศ07-04-2016
Files1461204562.ราคากลาง (BOQ) ปูพื้น ยิม 2.pdf