แสดงโครงการ #27

รหัสโครงการ27
ชื่อโครงการจ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 41,000 ฉบับ
วงเงินงบประมาณ133250.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารศธ0518.09/467.1
คำอธิบายราคากลางคู่มือลงทะเบียนเรียน
ราคากลาง133250.00
วันที่ประกาศ26-08-2014
Files1419306973.ราคากลางคู่มือ0001.pdf