แสดงโครงการ #279

รหัสโครงการ279
ชื่อโครงการจ้างพิมพ์ ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2558
วงเงินงบประมาณ252000.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารศธ 0518.09/พด.1
คำอธิบายประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2558
ราคากลาง252000.00
วันที่ประกาศ06-10-2015
Files1471415320.ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 25580001.pdf