แสดงโครงการ #292

รหัสโครงการ292
ชื่อโครงการโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "จุดเปลี่ยน : กิจกการนักศึกษาภายใต้การแข่งขันสู่ประชาคมอาเชียน"
วงเงินงบประมาณ3048808.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสาร2092/2559
คำอธิบายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ราคากลาง304880.00
วันที่ประกาศ19-08-2016
Files1473043317.ราคากลาง โครงการสัมนาเชิงวิชาการ0001.pdf