แสดงโครงการ #31

รหัสโครงการ31
ชื่อโครงการซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารท่าชัย (หมายเลข 13) จำนวน 1 รายการ
วงเงินงบประมาณ101757.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารพิเศษ/57
คำอธิบายราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารท่าชัย (หมายเลข 13) จำนวน 1 รายการ
ราคากลาง101757.00
วันที่ประกาศ02-07-2014
Files1419334542.scanอะไหล่ลิฟท์อาคารท่าชัย0001.pdf