แสดงโครงการ #395

รหัสโครงการ395
ชื่อโครงการโครงการกับสำนักพิมพ์ เพื่อให้บริการจำหน่ายหรือให้เช่าชุดครุย ชุดสูทสากล และชุดข้าราชการ แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และบุคคลทั่วไป
วงเงินงบประมาณ0.00
วิธิจัดหา
สถานะยกเลิก

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารพิเศษ
คำอธิบายโครงการกับสำนักพิมพ์ เพื่อให้บริการจำหน่ายหรือให้เช่าชุดครุย ชุดสูทสากล และชุดข้าราชการ แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และบุคคลทั่วไป
วันที่ประกาศ06-03-2017
Files1489141591.win.pdf