แสดงโครงการ #414

รหัสโครงการ414
ชื่อโครงการเงื่อนไขการให้สิทธิถ่ายภาพบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
วงเงินงบประมาณ0.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสารงว. 487/2560
คำอธิบายประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เงื่อนไขการให้สิทธิถ่ายภาพบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
วันที่ประกาศ21-04-2017
Files1493005829.scan_2558_2559.pdf