แสดงโครงการ #427

รหัสโครงการ427
ชื่อโครงการจ้างงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ คนพิการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กน.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน
วงเงินงบประมาณ789000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสาร4/2560
คำอธิบายจ้างงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ คนพิการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กน.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน
วันที่ประกาศ13-12-2016
Files1494926819.prakad sco.pdf