แสดงโครงการ #441

รหัสโครงการ441
ชื่อโครงการโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก(ค่าที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่)
วงเงินงบประมาณ104300.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารงบส.136/2559
คำอธิบายขออนุมัติกำหนดราคากลางการจัดจ้างเช่าที่พักโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ
ราคากลาง104300.00
วันที่ประกาศ04-11-2016
Files1496983023.ราคากลาง กีฬารอบคัดเลือก0001.pdf