แสดงโครงการ #505

รหัสโครงการ505
ชื่อโครงการเงื่อนไขการให้สิทธิถ่ายภาพบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2562
วงเงินงบประมาณ0.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสารพิเศษ/2561
คำอธิบายเงื่อนไขการให้สิทธิถ่ายภาพบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2562
วันที่ประกาศ14-12-2017
Files1513572083.take photo.pdf