แสดงโครงการ #569

รหัสโครงการ569
ชื่อโครงการการประกันอุบัติเหตุบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2561
วงเงินงบประมาณ0.00
วิธิจัดหาสอบราคา
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสาร-
คำอธิบายประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การเสนอราคาการประกันอุบัติเหตุบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2561
วันที่ประกาศ12-07-2018
Files1531387057.3232.pdf