แสดงโครงการ #618

รหัสโครงการ618
ชื่อโครงการการให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติและตู้จำหน่ายสิ้นค้าอัตโนมัติ ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
วงเงินงบประมาณ0.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสารพิเศษ 19/09/2562
คำอธิบายประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติและตู้จำหน่ายสิ้นค้าอัตโนมัติ ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
วันที่ประกาศ19-09-2019
Files1568883232.19092019.pdf