แสดงโครงการ #640

รหัสโครงการ640
ชื่อโครงการจ้างซ่อมแซมกระจกด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี
วงเงินงบประมาณ651000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารงด.168/2563
คำอธิบายจ้างซ่อมแซมกระจกด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี
วันที่ประกาศ17-06-2020
Files1595323518.TOR ซ่อมแซมกระจก.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสารงด.172/2563
คำอธิบายจ้างซ่อมแซมกระจกด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี
วันที่ประกาศ29-06-2020
Files1595323899.ประกาศเชิญชวน.pdf

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารงด.อ 182/2563
คำอธิบายจ้างซ่อมแซมกระจกด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี
วันที่ประกาศ20-07-2020
Files1595324055.ประกาศผู้ชนะ.pdf