แสดงโครงการ #641

รหัสโครงการ641
ชื่อโครงการจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารคณะบริหารธุรกิจ
วงเงินงบประมาณ8572902.20
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารงด.ร 161/2563
คำอธิบายจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารคณะบริหารธุรกิจ
วันที่ประกาศ11-06-2020
Files1595494721.TORปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารคณะบริหารธุรกิจ.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสารงด.170/2563
คำอธิบายจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารคณะบริหารธุรกิจ
วันที่ประกาศ18-06-2020
Files1595494786.ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง.pdf