แสดงโครงการ #663

รหัสโครงการ663
ชื่อโครงการจ้างพิมพ์ข้อสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 (ส่วนกลาง)
วงเงินงบประมาณ10600000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารงด.อ.44/64
คำอธิบายจ้างพิมพ์ข้อสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 (ส่วนกลาง)
วันที่ประกาศ12-11-2020
Files1615521100.R1-63.pdf