แสดงโครงการ #664

รหัสโครงการ664
ชื่อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
วงเงินงบประมาณ60000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารงด.อ.49/2564
คำอธิบายจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
วันที่ประกาศ01-02-2021
Files1615522413.1.pdf