แสดงโครงการ #665

รหัสโครงการ665
ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงอาคารห้องสมุดวิทยาเขตบางนา จำนวน 1 งาน
วงเงินงบประมาณ1429700.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารสลก.งค.112/64
คำอธิบายจ้างปรับปรุงอาคารห้องสมุดวิทยาเขตบางนา จำนวน 1 งาน
วันที่ประกาศ29-03-2021
Files1617180867.TORRU.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารอว 0601.0107.5/13
คำอธิบายจ้างปรับปรุงอาคารห้องสมุดวิทยาเขตบางนา จำนวน 1 งาน
ราคากลาง1364600.00
วันที่ประกาศ29-03-2021
Files1617181052.Rbangna (2).pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.82
คำอธิบายจ้างปรับปรุงอาคารห้องสมุดวิทยาเขตบางนา จำนวน 1 งาน
วันที่ประกาศ29-03-2021
Files1617181253.10-2564.pdf