แสดงโครงการ #670

รหัสโครงการ670
ชื่อโครงการจ้างงานปูพื้นห้องทำงาน งานการประชุมและพิธีการ จำนวน 1 งาน
วงเงินงบประมาณ216900.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารงด.อ.11/2564
คำอธิบายจ้างงานปูพื้นห้องทำงาน งานการประชุมและพิธีการ จำนวน 1 งาน
วันที่ประกาศ05-11-2020
Files1615781918.215,926.pdf