แสดงโครงการ #671

รหัสโครงการ671
ชื่อโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
วงเงินงบประมาณ55500.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารงด.อ.39/64
คำอธิบายซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
วันที่ประกาศ05-01-2021
Files1615782139.48,337.04.pdf