แสดงโครงการ #672

รหัสโครงการ672
ชื่อโครงการซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
วงเงินงบประมาณ6400.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารงด.อ.33/64
คำอธิบายซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
วันที่ประกาศ25-12-2020
Files1615782441.5,638.90.pdf