แสดงโครงการ #725

รหัสโครงการ725
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก 16 อาคาร
วงเงินงบประมาณ1948320.24
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.169
คำอธิบายจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก 16 อาคาร
วันที่ประกาศ07-09-2021
Files1648541543.9.10.64.pdf