แสดงโครงการ #735

รหัสโครงการ735
ชื่อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
วงเงินงบประมาณ17000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.18
คำอธิบายจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
วันที่ประกาศ24-11-2021
Files1650606649.24.11.64.pdf