แสดงโครงการ #760

รหัสโครงการ760
ชื่อโครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ
วงเงินงบประมาณ17000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.72
คำอธิบายจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ
วันที่ประกาศ03-03-2022
Files1650618329.03.03.65_0001.pdf