แสดงโครงการ #764

รหัสโครงการ764
ชื่อโครงการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และจัดทำไฟล์คำบรรยายย้อนหลัง
วงเงินงบประมาณ12503300.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารอว 0601.23/56
คำอธิบายโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และจัดทำคำบรรยายย้อนหลัง
วันที่ประกาศ02-06-2022
Files1655347990.TOR.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารอว 0601.23/56
คำอธิบายโครงการครุภัณฑ์จัดซื้อเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และจัดทำไฟล์คำบรรยายย้อนหลัง
ราคากลาง12480587.00
วันที่ประกาศ02-06-2022
Files1655348465.f.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.149
คำอธิบายโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และจัดทำไฟล์คำบรรยายย้อนหลัง
วันที่ประกาศ15-06-2022
Files1655349341.2-2565_0003.pdf