แสดงโครงการ #768

รหัสโครงการ768
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก 15 อาคาร
วงเงินงบประมาณ1990000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ